Inför beslut & installation

Så här går det till

Vi arbetar snabbt, noggrannt och effektivt. Med hög servicegrad och mycket god kommunikation. Det skall vara enkelt och roligt att köpa båtlyft!

1. Snabb återkoppling

Direkt när vi får in en förfrågan via mail eller telefon, så återkopplar vi snabbt. Vi ställer några frågor om båtmodell, vikt och vattendjup där båtlyften skall placeras.

2. Mer info

Kunden erhåller via mail mer information om tilltänkt modell av båtlyft, prisuppgifter samt bilder på liknande installationer.

3. Hembesök

Om kunden visar konkret intresse för produkt och prisbild bokar vi tid för fysiskt besök på plats där båtlyften skall installeras.

l

4. Snabb offerering

Efter att vi varit på plats och tittat återkommer vi snabbt med en offert på båtlyften och estimerat pris på installation.

5. Bokar tid för installation

När kunden godkänt offerten så bokar vi tid för installation. Faktura på handpenning skickas nu till kunden.

6. Installation

Installation sker vid kundens brygga. Vi har ett brett kontaktnät av kranbåtar och sjötransporter. Installationen brukar vanligtvis ta 1 arbetsdag att genomföra.

7. Båtlyften klar att användas

När vi är klara i slutet av dagen så är båtlyften driftsatt och klar att användas. Slutfakturering sker.

Ta nästa steg – kontakta oss idag!

Varför ska du investera i en båtlyft?

Fördelarna med båtlyft är många och med Sunstreams produkter så får du en väl fungerande lösning med hög kvalitet. Våra lyftar är mycket enkla att använda och de är i det närmaste helt underhållsfria. Lyftarna drivs genom ett kraftigt hydrauliksystem och styrs enkelt med fjärrkontroll.

Ingen påväxt på skrovet & ingen bottenmålning.
Du sparar pengar genom att vinterförvara båten på båtlyften. 
Du slipper bojar & rostiga kättingar.
Enkelt att lägga till & kasta loss.
Du förlänger båtsäsongen väsentligt.
Båten blir svårare att stjäla.
Båten är skyddad mot vågor & vind.
Skrovet drar inte åt sig vatten.

Båtlyftar